Thứ sáu,  16/04/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành y tế. Theo đó, danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật của ngành y tế gồm những tin, tài liệu trong phạm vi: chiến lược, kế hoạch của ngành y tế phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; chủng loại, số lượng, khu vực bảo quản thuốc và trang bị y tế thuộc danh mục dự trữ quốc gia; văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật của cơ quan, tổ chức khác. Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành y tế gồm những tin, tài liệu trong phạm vi: những nội dung đàm phán, các văn bản ký kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực y tế và những tài liệu của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam thuộc lĩnh vực y tế mà giữa các bên có thỏa thuận không công bố hoặc chưa công bố; kế hoạch, hồ sơ, tài liệu bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố; chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện có liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người chưa xác định được không công bố hoặc chưa công bố…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2016.

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHXH bắt buộc, trong đó quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động. Theo đó, người lao động nghỉ hưu từ ngày 1-1-2016 đến trước ngày 1-1-2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Ngoài ra, người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò và người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên cũng được hưởng lương hưu…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.

Theo Nhandan.org.vn