Chủ nhật,  11/04/2021
Thanh tra các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

LSO - Chiều 22/11/2015, tại thành phố Lạng Sơn Thanh tra tỉnh Lạng Sơn – cụm trưởng cụm thi đua số IV (gồm Thanh tra các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

               

    Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn – cụm trưởng cụm thi đua phát biểu tại hội nghị

Năm 2015, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được Thanh tra các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc triển khai thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức thanh tra trong toàn ngành đã triển khai 519 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 143 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 59,4 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 44,5 tỷ đồng. Thực hiện được 2.398 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi số tiền vi phạm gần 7,7 tỷ đồng, xử phạt vi phạm số tiền trên 20 tỷ đồng… Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật… được thực hiện tốt.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2016, Thanh tra các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tiếp tục phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức và nội dung phong phú, khích lệ, động viên cán bộ, công chức quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị đã bình xét, đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; tặng bằng khen cho Thanh tra các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai. Hội nghị cũng đã bầu Thanh tra tỉnh Cao Bằng làm cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Lào Cai làm cụm phó cụm thi đua năm 2016.

Tin ảnh: Đức Anh