Thứ ba,  30/11/2021

Thành phố Lạng Sơn: Tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư

(LSO) – Trong năm qua, thành phố Lạng Sơn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần giữ gìn ổn định an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện Luật Tiếp công dân, thành phố đã duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Ban Tiếp công dân thành phố phân công cán bộ thực hiện tiếp theo đúng quy định vào tất cả các ngày làm việc, mọi kiến nghị, phản ánh đều được ghi chép đầy đủ. Vào ngày 1 và 16 hằng tháng, lãnh đạo thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ. Sau mỗi kỳ tiếp đều thông báo kết quả và ý kiến chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xem xét giải quyết kiến nghị cho công dân.

Năm 2018, UBND thành phố và các phòng, ban, phường, xã trên địa bàn đã tiếp 880 lượt công dân. Trong đó, lãnh đạo thành phố tiếp định kỳ 298 lượt. Nội dung chủ yếu là các phản ánh, kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các quyết định giải quyết đơn đã có hiệu lực pháp luật và các đề nghị khác.

Cán bộ phường Chi Lăng hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính

Bà Vi Thị Quỳnh Mai, Chánh Thanh tra thành phố cho biết: Ban Tiếp công dân và Thanh tra thành phố đã phối hợp theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã phường về công tác tiếp công dân, phân loại và giải quyết đơn, thực hiện các quyết định giải quyết đơn đã có hiệu lực pháp luật. Trong tham mưu giải quyết đơn thư, chúng tôi luôn chủ động đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; các cán bộ đã tích cực tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật.

Phường Chi Lăng là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ông Trần Lệnh Trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Phường tổ chức tiếp công dân định kỳ vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu hằng tuần. Bên cạnh đó, phường cũng tiếp công dân thường xuyên thông qua bộ phận một cửa và tiếp đột xuất khi có vụ việc phát sinh. Mọi phản ánh của người dân đều được ghi chép lại cẩn thận, đầy đủ. Trong năm qua, phường tiếp 17 lượt công dân, trong đó, lãnh đạo tiếp 8 lượt, phường tiếp nhận 19 đơn kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, tái định cư. Qua xem xét, phường đã giải quyết 100% đơn thư. Song song với đó, phường thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tích cực tuyên truyền: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để nâng cao nhận thức cho người dân.

Cùng với phường Chi Lăng, các cơ quan, đơn vị, xã, phường khác cũng luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Năm 2018, thành phố tiếp nhận 648 đơn thư (14 đơn tồn và 616 đơn phát sinh, giảm 126 đơn so với cùng kỳ); trong đó có 593 đơn thuộc thẩm quyền. Qua xem xét và xác minh, thành phố đã giải quyết 574/593 đơn, đạt tỷ lệ 96,8% (vượt 0,8% kế hoạch năm). Cùng với việc giải quyết đơn thư, thành phố đã chủ động đối thoại, vận dụng các cơ chế chính sách theo hướng có lợi cho công dân để tháo gỡ các vướng mắc, qua đó giải quyết được 7/7 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

PHƯƠNG DUNG