Chủ nhật,  18/04/2021

Rà soát các phương án chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã họp để chuẩn bị cho Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cùng dự.

 

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm – Ảnh: HN

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6-7/12/2015. Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức sơ duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội; duyệt phần trình bày tham luận của các điển hình tiên tiến tại Đại hội; tổ chức Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX “Hiến dâng cho Tổ quốc”; tổng duyệt toàn bộ chương trình Đại hội…

Họp báo về Đại hội sẽ được tổ chức ngày 30/11/2015. Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động, tăng cường phối hợp bảo đảm đúng tiến độ tham gia tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc được phân công với tinh thần nỗ lực cao độ để chuẩn bị Đại hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, gắn với các thành tựu kinh tế – xã hội của đất nước trong 5 năm qua; bảo đảm các phương án an ninh trật tự, an toàn của Đại hội.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã dự khai mạc triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước”. Triển lãm là một trong các hoạt động chính của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Triển lãm gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước; các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức, động viên phong trào thi đua yêu nước. Với sự chỉ đạo của Người, các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Thông qua triển lãm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chỉ dẫn của Người đến nay vẫn còn nhiều giá trị thực tiễn sâu sắc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua ái quốc không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, mà còn là cách học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết thực nhất.

Triển lãm giới thiệu những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động, như: “Ngày vì người nghèo”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo Dangcongsan.vn