Thứ tư,  14/04/2021

Quốc hội thông qua Luật khí tượng thủy văn

Chiều 23-11, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật khí tượng thủy văn với 410/412 đại biểu có mặt bấm nút tán thành. Luật khí tượng thủy văn trình ra Quốc hội gồm 10 chương, 57 điều. Trong đó có một số nội dung quan trọng, được nhiều đại biểu cho ý kiến.
Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng.
Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng.

Về trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong trường hợp dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng; quy định rõ hơn về hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung quy định rõ nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn. Theo đó, quan trắc khí tượng thủy văn phải bảo đảm chính xác, liên tục, thống nhất; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải bảo đảm đủ độ tin cậy; thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải được truyền, phát kịp thời, chính xác, đầy đủ và thể hiện như tại Điều 4 Dự thảo Luật.

Luật khí tượng thủy văn quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải chịu trách nhiệm về bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do mình ban hành tại khoản 2 Điều 21; quy định về tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải bảo đảm đủ độ tin cậy, được cập nhật thường xuyên, kịp thời theo diễn biến của hiện tượng khí tượng thủy văn tại khoản 3 Điều 21.

Đồng thời, Luật cũng đã bổ sung quy định các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi cố ý vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn trong hoạt động khí tượng thủy văn, che giấu, không cung cấp hoặc cố ý cung cấp sai lệch, không đầy đủ các thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn tại Điều 8; quy định trách nhiệm của các cơ quan thuộc hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải xây dựng và thường xuyên cập nhật quy chuẩn kỹ thuật, quy trình dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, cũng như phải thực hiện đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Điều 24; quy định cụ thể về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân tại Điều 25.

Về hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung làm rõ Hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm các cơ quan sự nghiệp công lập về dự báo khí tượng thủy văn các cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Có ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ tỷ lệ đủ độ tin cậy trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, độ tin cậy trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phụ thuộc vào mật độ trạm, trang thiết bị quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo, năng lực cán bộ… Mặt khác, độ tin cậy trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn còn phụ thuộc vào hiện tượng, yếu tố dự báo, thời hạn dự báo và tương ứng là những sai số cho phép khác nhau. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố hàng năm, sai số trung bình cho phép trong dự báo vị trí tâm bão trước 24 giờ là 120 km, như vậy dự báo được coi là đủ độ tin cậy khi kết quả dự báo có sai số thấp hơn con số này, hoặc đối với dự báo nhiệt độ trước 48 giờ có sai số cho phép là 2,0oC và dự báo được coi là đủ độ tin cậy khi có sai số trong khoảng ± 2,00C. Do đó, việc quy định cụ thể độ tin cậy của dự báo, cảnh báo bằng con số trong Luật là khó khả thi.

Cùng với sự phát triển, nhu cầu về thông tin khí tượng thủy văn ngày càng nhiều và đa dạng, đồng thời, phù hợp với xu thế chung của thế giới, việc cho phép tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn là cần thiết. Tuy nhiên, do hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có tác động lớn đến đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, an toàn của người dân, Luật đã quy định dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân là hoạt động có điều kiện và phải được cấp phép.

Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Theo Nhandan.org.vn