Thứ năm,  09/12/2021

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2019

LSO-Chiều nay (5/3), Thường trực HĐND tỉnh triệu tập phiên họp kỳ tháng 3/2019 để đánh giá tình hình hoạt động của HĐND tỉnh trong tháng 2, triển khai chương trình nhiệm vụ tháng 3/2019; xem xét cho ý kiến về dự thảo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện một số dự án trọng điểm từ  năm 2016 đến 2018 trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì phiên họp.

Trong tháng 2/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh năm 2019; thông báo phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp thường lệ năm 2019.

Đối với việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với 6 nội dung do UBND tỉnh trình; tham mưu phục vụ Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định 3 nội dung do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 40. Hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả.

Trong tháng 2/2019, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện một số dự án trọng điểm từ năm 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đoàn giám sát gồm 7 thành viên, tham gia giám sát 3 dự án, phạm vi giám sát từ khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư đối với từng dự án; thời gian hoàn thành trước tháng 6/2019. Ngoài ra, các đại biểu tham góp ý kiến vào một số nội dung khác do Văn phòng HĐND tỉnh trình.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số chương trình hoạt động trong tháng 3/2019. Đối với dự thảo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện một số dự án trọng điểm từ năm 2016-2018, ban kinh tế rà soát danh mục, điều chỉnh số liệu cho đúng, cần có nội dung khảo sát thực tế khi cần thiết, bổ sung chương trình làm việc với UBND tỉnh sau khi giám sát tại các dự án để thông tin về kết quả giám sát. Đối với kế hoạch giám sát của các ban, đồng chí đề nghị các ban chủ động rà soát các đơn vị, chủ thể được giám sát để tránh trùng chéo.

THANH HUYỀN