Thứ bảy,  17/04/2021

Thi đua xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng đã họp phiên thường kỳ năm 2015. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2015, công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng đã được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý: Năm 2016, công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tạo động lực mới góp phần xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới.

Theo Nhandan.org.vn