Thứ ba,  30/11/2021

Lạng Sơn: Triển khai kiểm toán chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn

LSO-Chiều nay (6/3), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Lạng Sơn.

Về phía đoàn Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có ông Ngô Sách Minh, Phóng Trưởng phòng thuộc KTNN chuyên ngành V, Tổ trưởng và một số thành viên.


Ông Ngô Sách Minh, Tổ trưởng Kiểm toán công bố Quyết định kiểm toán
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
dựa trên kết quả” tại tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Tại hội nghị, đoàn Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, thời hạn kiểm toán là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định;

Phạm vi kiểm toán: năm 2018 và các thời kỳ trước và sau có liên quan. Nội dung kiểm toán về: nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện chương trình; việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chương trình; xác định nhu cầu đầu tư, sự phù hợp về quy mô, phạm vi đối tượng thụ hưởng từ chương trình; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Đại diện Ban điều hành của tỉnh cũng báo cáo khái quát với đoàn kiểm toán về tình hình thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc kiểm toán chuyên đề là việc làm tốt nhằm đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân công cụ thể và đề nghị các sở, ngành, thành viên Ban Điều hành Chương trình của tỉnh phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn kiểm toán hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

PHÙNG KHIÊM