Thứ tư,  14/04/2021

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của báo chí trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Sáng 28-11, tại TP Hà Tĩnh, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh bắc miền trung tổ chức hội thảo “Vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2015.
Ký giao ước thi đua
Ký giao ước thi đua

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình có tầm chiến lược và mang tính đột phá, là chương trình khung của tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Nó bao trùm tất cả các lĩnh vực, hoạt động trong đời sống KT-XH trên địa bàn nông thôn. Chính vì thế, tìm hiểu, giải mã vai trò, giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong việc tuyên truyền về chương trình này là nhu cầu cần thiết đối với những người làm báo, bởi đây là vấn đề vừa thời sự, vừa mang tính thực tiễn và khoa học

Tại hội thảo, các tham luận được nghiên cứu từ tính thực tiễn đã được trình bày thể hiện rõ chức năng của báo chí, tinh thần trách nhiệm của người làm báo trong tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM…

Về công tác thi đua, năm 2015, các tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Hội Nhà báo; phối hợp với Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo các tỉnh tổ chức giao ban báo chí hàng tháng, cung cấp thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Hội Nhà báo các địa phương luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và bằng nhiều hoạt động tập hợp, tạo khối đoàn kết, động viên người làm báo phát huy tốt vai trò, trực tiếp tham gia đóng góp công sức vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN cho đất nước và địa phương.

Năm 2015, Hội Nhà báo các tỉnh bắc miền trung đều hoàn thành tốt 8 nội dung đăng ký đầu năm 2015; có 97% số hội viên nhà báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội thảo, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh bắc miền trung cũng đã tiến hành bình xét, tôn vinh, khen thưởng các tập thể và đề xuất Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị.

Theo Nhandan.org.vn