Thứ ba,  30/11/2021

Nâng vị thế của phụ nữ

(LSO) – Ngày 2/11/2016, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 257 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, ngày càng có nhiều phụ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực công tác.

Thực hiện Quyết định 257 của Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp, ngành đã quan tâm xây dựng, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ, qua đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy,  HĐND các cấp, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh năm 2018, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh có 9/54 người, đạt 16,67%; cấp huyện 119/480 người, đạt 24,79%; cấp xã 524/2.605 người, đạt 20,12%. Số lượng và tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, cấp tỉnh có 20/58 người, đạt 34,48%; cấp huyện 109/364 người, đạt 29,9%; cấp xã 1.320/5.255 người, đạt 25,1%.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Diễn đàn Phụ nữ Xứ Lạng sáng tạo và khởi nghiệp năm 2018.    Ảnh: Dương Duyên

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh quan tâm. Do đó, phụ nữ có nhiều cơ hội thuận lợi để tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ của tỉnh ngày càng được trẻ hóa, có trình độ, được đào tạo cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác cán bộ nữ thời gian qua đã được các đơn vị, các cấp chăm lo xây dựng. Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo nữ là trưởng, phó sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ngày càng nhiều, chiếm khoảng 30%. Ở các cương vị công tác khác nhau, các nữ lãnh đạo đã phát huy được năng lực, vị trí của mình, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

So với nhiều sở, ngành thì ngành LĐTB&XH có tỷ lệ nữ cán bộ, viên chức đông, chiếm gần 50% tổng số cán bộ trong ngành, trong đó có 30 nữ tham gia công tác lãnh đạo quản lý từ cấp phòng, huyện, đơn vị trực thuộc sở.

Không chỉ các cấp, ngành quan tâm đến công tác phụ nữ mà hiện nay, nhận thức của phụ nữ về vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội đã có nhiều tiến bộ, ngày càng có nhiều phụ nữ nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân trong đời sống xã hội. Bà Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh chia sẻ: Là nữ lãnh đạo trong khối ngành tư pháp, tôi luôn nỗ lực học hỏi để nâng cao năng lực, trình độ để có thể làm tốt nhiệm vụ. Đối với công tác cán bộ nữ của đơn vị, hiện nay, toàn ngành có 97/225 cán bộ nữ; trong đó có 16 cán bộ nữ tham gia làm công tác lãnh đạo quản lý từ cấp tỉnh, cấp huyện, các phòng nghiệp vụ trong đơn vị. Riêng trong ban lãnh đạo Viện KSND cấp tỉnh, tỷ lệ lãnh đạo nữ có 2/4 đồng chí, chiếm 50%.

Việc các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay ngày càng phát huy được vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần khẳng định được vị thế của phụ nữ. Cùng với “đảm việc nước”, các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý cũng thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, là người vợ giữ lửa gia đình. Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh, hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 85% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phát huy những kết quả trong công tác cán bộ nữ, thời gian tới, Ban VSTBCPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ vì sự phát triển của phụ nữ trong mục tiêu chung về bình đẳng giới. Qua đó ngày càng nâng cao vị thế của phụ nữ để công tác bình đẳng giới và VSTBCPN được thực hiện bảo đảm thực chất và bền vững.

THANH HUYỀN