Thứ tư,  14/04/2021

Hội Cựu chiến binh: Chăm lo giáo dục thế hệ trẻ

LSO- Đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh (CCB) năm xưa tiếp tục nêu gương sáng trong cộng đồng, chủ động phối hợp giáo dục và dìu dắt thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống cha anh, dựng xây Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Là thế hệ cha anh đi trước, những CCB Xứ Lạng hôm nay đã và đang khơi nguồn trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, thắp sáng niềm tin cho thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Tuổi trẻ Lạng Sơn học tập và làm theo lời Bác”, phát huy vai trò gương mẫu của người CCB với phương châm: “Mỗi CCB là một tấm gương sáng về việc học tập và làm theo lời Bác cho thanh, thiếu nhi noi theo”.

 

Các nhân chứng lịch sử giao lưu, nói chuyện truyền thống với đoàn viên, thanh niên tỉnh Lạng Sơn

Để thực hiện, ngay từ đầu năm, Hội đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền thông qua các ngày lễ lớn của đất nước như nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Năm 2015, các cấp Hội CCB đã triển khai 679 cuộc tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho 41.500 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh; phối hợp tổ chức hơn 1.900 cuộc tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho trên 70.000 lượt hội viên, nhân dân và các thế hệ trẻ trong tỉnh.  Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sẵn sàng hành động để bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều buổi nói chuyện đã giúp  các bạn trẻ nắm bắt thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới, nâng cao tinh thần tự giác cách mạng, ý thức được nghĩa vụ của tuổi trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Ông Tống Quốc Tuấn, Trưởng Ban tuyên giáo, Hội CCB tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn, các trường học tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, gắn với truyền thông giáo dục. Cùng đó, hội tập trung truyền đạt một số kiến thức về lịch sử cho thanh niên, vừa rèn luyện kỹ năng, vừa ôn lại truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, động viên tuổi trẻ tích cực học tập, lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Cùng với tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng theo các chuyên đề, các cấp hội CCB trong tỉnh còn đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp giáo dục truyền thống với giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống. Thời gian qua, hội không chỉ phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” mà còn tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử v.v… Điển hình như CCB thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với tổ chức đoàn và trường học trên địa bàn tổ chức hơn 14 buổi tuyên truyền cho trên 15.100 lượt học sinh, chủ yếu nói chuyện về lịch sử, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, gia đình. Giáo dục cho thanh, thiếu niên phòng chống tệ nạn xã hội, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch…

Việc giáo dục truyền thống đã góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh của dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần định hướng tư tưởng, thắp sáng niềm tin và “truyền lửa” cho thanh niên, xây dựng thế hệ trẻ sống có hoài bão, ước mơ và lối sống đẹp.

Bài, ảnh: HOÀNG TÙNG