Thứ hai,  19/04/2021

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Y-a-ma-da-ki Ma-xa-a-ki đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Ông Y.Ma-xa-a-ki sinh ngày 24-5-1942; tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Nihon năm 1965. Tháng 2-1975, ông làm việc tại Hội đồng thành phố Ô-nô; từ năm 1979 ông là thành viên Hội đồng địa phương Phư-cưi (trong bốn nhiệm kỳ), đến năm 1985 được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng địa phương và năm 1991 làm Chủ tịch Hội đồng địa phương Phư-cưi. Năm 1992, ông Y.Ma-xa-a-ki lần đầu đắc cử vào Thượng viện; sau đó được bầu đảm nhiệm các vị trí: Chủ nhiệm Ủy ban Điều lệ và Quản trị (năm 2001), Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về ứng phó với các vụ tấn công có vũ khí (năm 2003), Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về viện trợ phát triển chính thức và các vấn đề liên quan (năm 2006). Năm 2012, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thượng viện; và trở thành Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản từ năm 2013.

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Y.Ma-xa-a-ki thăm chính thức Việt Nam có một số quan chức, thư ký Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Theo Nhandan.org.vn