Thứ tư,  14/04/2021
Lạng Sơn:

Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Ngày 7/12/2015, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tổ chức thẩm định 4 xã là: xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng; xã Đình Lập, huyện Đình Lập; xã Xuân Mai, huyện Văn Quan và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lý Vinh Quang chủ trì cuộc họp thẩm định

Theo báo cáo đánh giá của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay 4 xã đưa ra thẩm định đã cơ bản hoàn tất các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chỉ còn một số tiêu chí phụ thuộc vào tiến độ xây dựng cơ bản. Trong đó chủ yếu là tiêu chí về giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ xây dựng trường học cũng hầu hết đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ sớm bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tại cuộc họp, hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả 22/22 (100%) phiếu đồng ý các xã Vạn Linh, Đình Lập, Xuân Mai, Gia Cát đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian sớm nhất, các xã này sẽ hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 8 xã nông thôn mới. Theo kế hoạch, hết năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 13 xã nông thôn mới.

VŨ NHƯ PHONG