Thứ tư,  14/04/2021

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Ngày 8-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII; kết quả hoạt động của đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII; thông báo nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về các vấn đề cử tri kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc lần trước.

Cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm phấn khởi, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII, bàn, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Các buổi họp tại hội trường, các phiên chất vấn có chất lượng rất cao. Cử tri mong các luật, nghị quyết Quốc hội đã thông qua phải sớm được tổ chức, triển khai thực hiện. Việc giám sát của Quốc hội cần sát sao hơn, xem các luật được thực hiện như thế nào; các thành viên Chính phủ có thực hiện đúng như lời hứa với cử tri cả nước hay không? Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ hoạt động trong lĩnh vực y tế; bảo vệ tài nguyên môi trường; chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng; về xây dựng các trung tâm hành chính tốn kém hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều cử tri cho rằng tình trạng tham nhũng, lãng phí ngày càng phức tạp là do cấp ủy, người đứng đầu chưa làm quyết liệt.

Đề cập đến Đại hội XII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIV, cử tri mong toàn Đảng quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết toàn dân. Những người được bầu vào Trung ương, Quốc hội, các cơ quan của Đảng, Nhà nước phải là những người luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám nói; thật sự có trình độ, năng lực, phẩm chất; chung ý chí vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,v.v.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, đề cập các vấn đề chiến lược của đất nước, công việc cụ thể của thành phố, quận, phường. Cử tri không chỉ đánh giá, góp ý cho hoạt động của Quốc hội mà cho cả Trung ương Đảng; các vấn đề xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tổng Bí thư đồng tình với đánh giá tốt đẹp của cử tri về Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII, hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, tiến bộ; ghi nhận, tiếp thu những băn khoăn, lo lắng của cử tri, làm thế nào để thực hiện tốt hơn việc triển khai thực hiện các luật; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; vấn đề nhân sự Đại hội XII của Đảng, Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp; xây dựng trung tâm hành chính, tượng đài; tinh giản biên chế; tham nhũng; bảo vệ môi trường; quản lý người nước ngoài,…

Đánh giá khái quát tình hình năm năm qua, Tổng Bí thư cho rằng, đây là thời gian đất nước có nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức lớn. Trong điều hành đã kịp thời chuyển hướng từ phát triển kinh tế nhanh sang bền vững, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý; có nhiều mặt được cải thiện, như xây dựng nông thôn mới, hạ tầng,… Năm 2015, kinh tế tăng trưởng ước đạt 6,5%, vượt mức đề ra. Tiếp tục cải cách hành chính, tinh giản biên chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan hệ quốc tế, đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Chia sẻ bức xúc của cử tri, Tổng Bí thư cho rằng, phải chống cho được sự suy thoái của một bộ phận cán bộ; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, giữ cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Trao đổi với cử tri về đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Tổng Bí thư khẳng định, chưa có kỳ đại hội nào suôn sẻ, hanh thông như vậy. Đội ngũ cấp ủy được trẻ hóa, tăng cán bộ nữ… Về Đại hội XII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư nêu rõ phải qua đó để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thực thi có trình độ, năng lực, vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân. Phải xác định rõ xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải giữ cho được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Muốn thế phải dựa vào dân; đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết quốc tế.

Theo Nhandan.org.vn