Thứ bảy,  31/07/2021

Bế mạc kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh khóa XV

- Miễn nhiệm 6 chức danh; bầu bổ sung 3 chức danh - Thông qua 12 Nghị quyết

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 10/12/2015, kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh khóa XV đã bế mạc.

Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu đã được nghe giải trình của 6 sở, ngành và 5 ý kiến của UBND tỉnh về một số vấn đề quan trọng mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Tiếp đó, HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm 6 chức danh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh. Bầu bổ sung 3 chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết với các nội dung quan trọng mang tính chiến lược, bền vững. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như: mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; danh mục dự án, công trình và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh khóa XV đã xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2015; quyết định nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản, xác định những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và một số vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu bế mạc kỳ họp

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, vượt mọi khó khăn, thách thức, phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 đã đề ra. 

MAI HOA – THANH HÒA