Thứ bảy,  10/04/2021

Hợp tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học đánh giá kết quả thực hiện Đề án hợp tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh giữa Học viện với Viện Hồ Chí Minh thuộc Khoa Phương Đông, Trường đại học Tổng hợp Xanh Pê-téc-bua (LB Nga).

Đề án thuộc chương trình hợp tác giữa hai bên nhằm nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu về Hồ Chí Minh trong thời gian Người học tập, hoạt động tại Liên bang Nga; trong đó có việc xây dựng Phòng truyền thống Hồ Chí Minh tại Trường đại học Tổng hợp Xanh Pê-téc-bua nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập của sinh viên Khoa Phương Đông; phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Được sự giúp đỡ của phía bạn, Ban Chủ nhiệm đề án đã sưu tầm được hơn 5.000 trang tài liệu về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, được lưu trữ tại các khoa tư liệu của Cục Lưu trữ Nhà nước Liên bang Nga, Phòng tư liệu quốc tế cộng sản ở Mát-xcơ-va.

Trong khuôn khổ đề án, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai các công trình nghiên cứu khoa học về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô những năm từ 1923-1938; Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – giá trị và sức lan tỏa; Hồ Chí Minh – Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Hai bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay” tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người, góp phần mở rộng sự hợp tác, nghiên cứu chuyên sâu di sản tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

31 tham luận của các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đại học Tổng hợp Xanh Pê-téc-bua được trình bày và gửi tới hội nghị, đã chia sẻ về kết quả và triển vọng hợp tác nghiên cứu, phổ biến về tư tưởng Hồ Chí Minh; về cách mạng Việt Nam, cách mạng Tháng Mười Nga, quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga…

Theo Nhandan.org.vn