Thứ sáu,  16/04/2021

Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổng kết công tác năm 2015

Chiều 10-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và bàn giải pháp chăn nuôi đại gia súc vùng Tây Bắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, năm 2015, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng toàn vùng Tây Bắc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng đạt 9,97%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,4 triệu đồng/năm, tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2014, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 30,4 nghìn tỷ đồng (tăng 7,34%); tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 83,1 nghìn tỷ đồng (tăng 4,3%), tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt hơn 93,9 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 119 nghìn tỷ đồng. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững và mở rộng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành quả giảm nghèo cũng như mức tăng trưởng GDP rất cao của toàn vùng, lên đến gần 10%; nhiều tỉnh đã thực hiện cải cách hành chính tốt, thu hút đầu tư lớn. Phó Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, mỗi địa phương phải có chủ trương, biện pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch phát triển, tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu nông nghiệp từng vùng, từng địa phương một cách quyết liệt hơn, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề, coi đây là giải pháp căn cơ trong giảm nghèo. Phó Thủ tướng lưu ý, toàn vùng phải bảo đảm an ninh trật tự, ổn định tình hình, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác bầu cử HĐND sắp tới phải làm chặt chẽ, không để kẻ xấu phá hoại.

Đối với vấn đề chăn nuôi đại gia súc (CNĐGS), Phó Thủ tướng đề nghị một số tỉnh cần có quy hoạch chăn nuôi, có đề án phát triển chăn nuôi để tăng số lượng và chất lượng, giảm tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán. Ngoài ra, cải tạo đàn gia súc, gia cầm, đưa chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán thành gia trại, trang trại với năng suất cao, công nghệ mới; đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông phối hợp xây dựng đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn tới và trình Chính phủ phê duyệt với cơ chế chính sách tạo điều kiện cho lĩnh vực này, có trung tâm sản xuất giống công nghệ cao, quy mô cấp vùng, bảo đảm cung cấp đủ giống cho vùng Tây Bắc. Chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến các loại thức ăn từ nguyên liệu sẵn có, nhất là việc ngâm ủ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông để phát triển chăn nuôi cả bốn mùa. Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu chính sách phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn, triển khai các đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao, CNĐGS, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, các địa phương vùng Tây Bắc phải chủ động hơn, không trông chờ, phải tận dụng tối đa lợi thế về chăn nuôi trong vùng để hội nhập quốc tế, có đề án chăn nuôi cho từng địa phương, nhân rộng mô hình VietGAP trong chăn nuôi, chú trọng nâng cao chất lượng giống, quảng bá sản phẩm tốt hơn, gắn sản xuất với tiêu thụ, sản xuất những sản phẩm mà thị trường cần, trong đó phải phát huy mô hình nhập khẩu giống bò sữa…

Theo Nhandan.org.vn