Thứ tư,  21/04/2021

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự

Trong hai ngày 11 và 12-12, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2016. Chiều 12-12, tại phiên bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2015, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tập trung tổ chức thi hành án ngay từ những tháng đầu năm; tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án; tăng cường sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những địa bàn có nhiều án hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém, đề ra những giải pháp cụ thể nâng cao kết quả thi hành án.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: năm 2016, công tác THADS cần tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS. Huy động mọi nguồn lực, phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong toàn bộ hệ thống các cơ quan THADS; toàn ngành nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành. Các cơ quan hữu quan khẩn trương tổ chức tập huấn Luật THADS cho cán bộ, công chức trong các cơ quan THADS và các cơ quan có liên quan.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, quản lý cán bộ lãnh đạo các cơ quan THADS. Qua kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện các vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm. Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và toàn ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; với Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND và UBND các địa phương thực hiện thí điểm Thừa phát lại; ngành đề xuất các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại tố cáo của nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài gây bức xúc trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân.

Theo Nhân dân điện tử