Chủ nhật,  18/04/2021

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Ngày 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, trong năm 2015 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai tốt các chương trình hành động, tích cực thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc các thành phố đã phối hợp với các ngành của địa phương triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Nguồn: daidoanket .vn

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động tại Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, năm 2016, Mặt trận Tổ quốc sẽ đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong nhân dân. Để làm được điều đó, ngoài các cuộc vận động đã triển khai trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc sẽ triển khai một cuộc vận động mới, cuộc vận động này sẽ đoàn kết, huy động mọi tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài… cùng đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, khi triển khai bất cứ một công việc gì ở cơ sở mà có sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền các cấp thì sẽ đạt kết quả cao. Do vậy, hoạt động của Mặt trận phải dựa trên sự hiệp thương với các tổ chức thành viên. Về vấn đề tôn giáo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý để đoàn kết các tôn giáo, Mặt trận phải tìm được “điểm đồng” để tiếp cận đối thoại, cùng với đó tăng cường tiếp xúc, giao lưu để hiểu biết và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận tại các địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế, từ thực tế, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở một số nơi vẫn còn nặng về hình thức, chất lượng cuộc sống của người dân chậm được cải thiện, một số khu dân cư, gia đình đạt danh hiệu văn hóa nhưng chưa thực chất; công tác giám sát và phản biện xã hội chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, ở một số địa phương việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân còn thiếu sâu sát, chưa kịp thời phát hiện những diễn biến tư tưởng nảy sinh trong nhân dân để phối hợp giải quyết… 

Do vậy, để phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, trong năm 2016 Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò giám và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền kết quả đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc trong năm 2016 đó là tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Theo Dangcongsan.vn