Thứ ba,  20/04/2021

Tiếp nhận tập hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” của Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) tổ chức Lễ tiếp nhận 1.200 cuốn hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.

Cuốn hồi ký do Đại tướng Lê Đức Anh trao tặng gồm 11 chương, phác thảo khá đầy đủ, toàn diện những giai đoạn, bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, gắn với những sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước. Nội dung cuốn sách được viết ra từ những ký ức của Đại tướng; các nhân vật, sự kiện, biến cố lịch sử được phản ánh một cách sinh động qua nhãn quan của người trong cuộc. Đây là tài liệu quý, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ thêm tin tưởng tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, từ đó xác định tốt trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và cấp phát tới các đơn vị trong quân đội để nghiên cứu, học tập.

Theo Nhandan.org.vn