Chủ nhật,  18/04/2021

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ, bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên các cấp được thành lập thống nhất từ T.Ư đến địa phương. Một số bộ, ngành, địa phương đã chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên. Chiến lược phát triển thanh niên đã đạt kết quả cụ thể: Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp…

Bộ Nội vụ đề xuất trình Quốc hội, Chính phủ xem xét, sớm thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005; sớm ban hành Nghị định triển khai để các cơ quan chức năng có chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ tài năng trẻ…

PV

Khối các cơ quan T.Ư tổng kết công tác điều tra dư luận xã hội

Chiều 15-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã thành lập các tổ cộng tác viên (CTV) nghiên cứu dư luận xã hội; định kỳ tổ chức giao ban để nghe phản ánh tư tưởng của cán bộ, đảng viên; ý kiến của nhân dân về các vấn đề nổi cộm, bức xúc… Báo cáo dư luận từ các nguồn thông tin này là một kênh tham khảo quan trọng đối với các đảng bộ trực thuộc Khối, giúp hạn chế tiêu cực, góp phần để hoạch định chính sách, pháp luật sát với thực tiễn.

Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục kiện toàn đội ngũ CTV dư luận xã hội; đổi mới, cải tiến phương thức nắm bắt dư luận xã hội, gắn kết chặt chẽ công tác này với tuyên truyền định hướng dư luận xã hội và giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

PV

Hỗ trợ 215 triệu yên dự án trồng rừng ngập mặn, giảm thiểu rủi ro thảm họa

Ngày 15-12, tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), T.Ư Hội chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, Hội CTĐ Nhật Bản, Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Trồng rừng ngập mặn và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2011-2015”.

Với số vốn tài trợ 215 triệu yên từ Hội CTĐ Nhật Bản thông qua Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, dự án triển khai trên 205 xã thuộc tám tỉnh ven biển và hai tỉnh miền núi. Tại các tỉnh và xã, các cấp Hội CTĐ đã bảo vệ hơn 9.000 ha rừng ngập mặn, hơn 100 ha tre và hơn 600 ha phi lao. Trồng mới 107,6 ha rừng ngập mặn, 25,6 ha rừng phòng hộ. Củng cố, kiện toàn và lập kế hoạch hoạt động lại cho 97 đội bảo vệ rừng ở các tỉnh có dự án. Xây dựng 78 tiểu công trình giảm thiểu rủi ro thảm họa, mang lại lợi ích cho 139.579 người hưởng lợi trực tiếp và 118.987 người gián tiếp ở mười tỉnh có dự án…

PV

Đối thoại về cải cách hành chính trong bảo hiểm xã hội

Sáng 15-12, BHXH Hải Phòng tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố để trả lời, giải đáp trực tiếp nhiều câu hỏi, ý kiến vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về các vấn đề liên quan lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; thực hiện Luật BHXH sửa đổi; cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN… Buổi đối thoại góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; những bước tiến mới của cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước…

Theo Nhandan.org.vn