Thứ tư,  08/12/2021

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

LSO-Chiều nay (12/3), Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (LTVBQG).


Các đại biểu dự lễ khai trương tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Chương trình được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu thủ đô Hà Nội với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và lãnh đạo một số huyện, thành phố dự buổi lễ.

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Trục LTVBQG là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Từ khi Trục LTVBQG được triển khai ứng dụng với phiên bản mới  vào ngày 19/1/2019 đến nay đã có 95/95 bộ, ngành, địa phương hoàn thành gửi, nhận văn bản điện tử và đã có gần 8.400 văn bản gửi, trên 19.200 văn bản nhận trên Trục LTVBQG.

Ngày 3/12/2018, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Hiện tại, hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ các bộ, ngành và địa phương. Từ khi ứng dụng đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã gửi 5 văn bản điện tử đến một số bộ, ngành và UBND tỉnh Ninh Bình; tiếp nhận 6 văn bản điện tử từ một số bộ, ngành Trung ương qua Trục LTVBQG.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để triển khai thành công Chính phủ điện tử, phấn đấu đưa Việt Nam vào top 4 nước đứng đầu ASEAN về lĩnh vực điện tử, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục LTVBQG theo đúng lộ trình đề ra; người đứng đầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai ứng dụng hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản phục vụ ứng dụng gửi, nhận văn bản điện tử, hạn chế thấp nhất tình trạng gửi, nhận văn bản giấy; chú trọng truyền thông nhất là đến cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước trong ứng dụng Trục LTVBQG.

Các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh vực dân cư, bảo hiểm, hộ tịch, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, địa chính… phấn đấu đến giai đoạn 2020 – 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát hiện trên Trục LTVBQG.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan cần đảm bảo tốt công tác an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tổ chức, không để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước qua Trục LTVBQG. Thủ trưởng các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo, đảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thực hiện Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Cán bộ, nhân viên trong cơ quan hành chính các cấp cần soạn thảo văn bản đảm bảo chất lượng, chính xác, kịp thời gắn với đó là nhân rộng ứng dụng việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục LTVBQG trong thời gian tới.

MINH ĐỨC