Thứ bảy,  31/07/2021

Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên đầu tiên

Chiều 17-12, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành họp phiên thứ nhất.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, đây là phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc nhằm lấy ý kiến của các thành viên Tiểu ban hoàn thiện các văn bản về Quy chế làm việc, phân công công việc của các thành viên Tiểu ban, dự kiến các văn bản phục vụ bầu cử.

Đây là công việc rất quan trọng, khối lượng công việc của Tiểu ban là rất lớn, đặc biệt phải nhanh chóng hoàn thiện các văn bản trước ngày tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai công tác bầu cử. Do vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, với tinh thần phục vụ tốt nhất, bảo đảm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, cần sớm triển khai công việc từ bây giờ để đạt tiến độ đề ra.

Tại phiên họp, các thành viên đã nghe trình bày dự thảo và thảo luận về Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban; dự kiến phân công thành viên Tiểu ban và dự kiến các văn bản phục vụ bầu cử. Theo đó, Tiểu ban làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiểu ban hoạt động thông qua hình thức cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của Tiểu ban được tổ chức công khai và Tiểu ban có thể họp nội bộ do Trưởng Tiểu ban quyết định. Tiểu ban chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động của Tiểu ban trước Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tán thành với phần lớn nội dung trong các dự thảo và hoan nghênh Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền đã kịp thời tổ chức phiên họp để triển khai các công việc của Tiểu ban về xây dựng nội dung, lập quy chế, phân công, có lịch trình cụ thể về các nội dung yêu cầu thực hiện với cách thức tiếp cận là tương đối rõ ràng.

Đánh giá cao nội dung dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Tiểu ban cần bổ sung kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền cho cả trước, trong và sau bầu cử; đồng thời cần có thêm quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Theo Nhandan.org.vn