Thứ sáu,  16/04/2021

Hội thảo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

LSO-Ngày 18/12/2015, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với tổ chức JICA - Nhật Bản tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử.
Các đại biểu dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Matsumoto Takeshi, cố vấn trưởng Dự án JICA và các công tố viên Nhật Bản giới thiệu về hệ thống pháp luật Nhật Bản; chức năng, nhiệm vụ của các công tố viên; vai trò, nhiệm vụ của công tố viên trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử…

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố đã phát biểu tham luận, đưa ra những kinh nghiệm, cách làm của đơn vị mình trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự để cùng các công tố viên Nhật Bản trao đổi, bàn giải pháp nâng cao chất lượng như: quá trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình sự; kỹ năng thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra vụ án hình sự; nâng cao năng lực tranh tụng của kiểm sát viên; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra trong giải quyết án hình sự…

Qua buổi hội thảo năng lực của kiểm sát viên, kiểm tra viên và công chức nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn sẽ được nâng cao hơn.

MINH THẢO