Thứ sáu,  23/04/2021

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Ngày 18-12, tại Khu Di tích căn cứ Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2015).

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong suốt 55 năm qua. Với sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cách mạng miền Nam Việt Nam với danh nghĩa chính thức, đã tổ chức đấu tranh cách mạng công khai để tập hợp quần chúng, trở thành người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, kế thừa và vận dụng kinh nghiệm hoạt động của các hình thức tổ chức Mặt trận trước đây, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã coi trọng cả ba mũi giáp công và ba vùng chiến lược: Kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận, ngoại giao nhằm phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp; nắm chắc và kiên trì thực hiện phương châm kiên cường bám trụ, “một tấc không đi, một ly không rời, đẩy lùi từng bước, giành thắng lợi từng phần, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn”.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã không ngừng tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo cùng nhau ra sức đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, giữ gìn ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Nhandan.org.vn