Thứ sáu,  16/04/2021

Thanh Hóa đầu tư cho các chương trình xóa nghèo bền vững

hực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng và duy tu bão dưỡng 105 công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại bảy huyện nghèo, với tổng kinh phí hơn 1.270 tỷ đồng; 177 công trình hạ tầng thiết yếu của 37 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, với số tiền hơn 250 tỷ đồng; gần 1.000 công trình hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn với kinh phí 845 tỷ đồng.

Dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trường Trung cấp nghề Thạch Thành, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).Ảnh: ĐÌNH HUỆ

Dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trường Trung cấp nghề Thạch Thành, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).Ảnh: ĐÌNH HUỆ

* Long An nhân rộng điển hình “dân vận khéo”

 Hơn 548.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ 12 chương trình tín dụng ưu đãi; quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho vay 4.500 dự án, giải quyết việc làm cho 27 nghìn 410 lao động. Tỉnh cũng đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 320 nghìn lao động, giải quyết việc làm cho 300 nghìn 770 người và đưa gần 46 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thị thành còn 3,7% và tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn 6,3%,… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,86% năm 2010 xuống còn 9,88% năm 2015.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo, nhất là tại khu vực các huyện nghèo, vùng dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, thôn, bản có tỷ lệ hộ nghèo cao; hạn chế số hộ tái nghèo.

* Năm năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh Long An đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Toàn tỉnh phát triển gần 3.000 mô hình “Dân vận khéo” với hơn hai triệu lượt người tham gia. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong tỉnh đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới ở các địa phương. Thông qua phong trào “Dân vận khéo” đã giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở địa phương, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Giai đoạn 2015 – 2020, Long An tiếp tục gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được lồng ghép với các phong trào thi đua khác, nhưng không để chồng chéo. Căn cứ tình hình cụ thể, các đơn vị, địa phương lựa chọn những nội dung phù hợp để “khéo tuyên truyền”, “khéo vận động”, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng… Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các nhân tố tích cực, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời…

Theo Nhandan.org.vn