Thứ ba,  20/04/2021

Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Ngày 19/12, ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đầu giờ buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII./.

Theo CPV