Thứ năm,  22/04/2021

Thông báo về Đại hội XII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Chiều 22-12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại T.Ư tổ chức thông báo về Đại hội lần thứ XII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tham dự cuộc thông báo, có đại diện lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.  
Giờ thực hành của sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HOÀNG BÁ
Giờ thực hành của sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HOÀNG BÁ

* Vĩnh Long nâng chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động

Được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư đã thông báo những nét khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí cho biết, Hội nghị T.Ư 13 (khóa XI) đã quyết định triệu tập Đại hội lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ mời các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu… dự Đại hội.

Về quá trình chuẩn bị dự kiến chương trình nghị sự và các nội dung chính của Đại hội, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII đã thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử – cụ thể và phát triển; đồng thời, phát huy dân chủ và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Ðảng, toàn dân. Về công tác nhân sự, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XI, quan hệ đối ngoại đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trên thế giới đã được chủ động và tích cực thúc đẩy, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 228 đảng ở 112 nước.

Cũng tại buổi thông báo, đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết, Ban Chấp hành Trung ương sẽ tổ chức cuộc thông báo tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam kết quả Đại hội XII ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trân trọng mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự Phiên khai mạc và Phiên bế mạc của Đại hội lần thứ XII.

* Năm 2015, tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đạt 55,16% (tăng 10,2% so với năm 2014), trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 35,12% (tăng 9,3%). Giải pháp của tỉnh là đẩy mạnh tổ chức các lớp dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động; khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, đa dạng các hình thức, phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất, nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động.

Vĩnh Long có 27 cơ sở dạy nghề; tỉnh rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo nghề, giám sát việc tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; thẩm định chương trình đào tạo nghề và mức chi phí phù hợp, giúp người lao động nắm vững kỹ năng nghề nghiệp sau khi học nghề và tìm được việc làm phù hợp. Tổ chức kết nối hoạt động sàn giao dịch việc làm với nhu cầu lao động của các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin trước khi học nghề, tăng cường công tác tư vấn tại các trung tâm dạy nghề giúp người lao động chọn học nghề phù hợp và có việc làm đúng nghề đã học. Từ đó tỉnh tạo việc làm mới cho 28.530 lao động, trong đó có 3.500 lao động tìm được việc làm tại các khu công nghiệp, hơn 1.300 lao động tìm được việc làm qua sàn giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động.

Theo Nhandan.org.vn