Thứ năm,  22/04/2021

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký kết Quy chế phối hợp công tác

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.
Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chứng kiến ký kết. Đồng chủ trì Lễ ký kết có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Nội chính Trung ương, thời gian qua, Tổ Biên tập của hai cơ quan đã tích cực nghiên cứu, trao đổi, thống nhất, hoàn chỉnh quy chế phối hợp công tác giữa hai bên, bảo đảm tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Để hoàn thành dự thảo quy chế, cơ quan chức năng đã tiến hành trao đổi, tọa đàm năm lần và đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan để hoàn thiện.

Quy chế phối hợp công tác gồm ba Chương, 13 Điều, theo đó xác định rõ phạm vi, mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp và tổ chức thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Nội dung quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong công tác nội chính, an ninh quốc phòng và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, sau Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI), Ban Nội chính Trung ương được tái lập với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương được giao thêm nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Từ khi thành lập đến nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Nội chính Trung ương luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của Quân ủy Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở chính trị pháp lý để tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Ngay sau lễ ký này, Ban Nội chính Trung ương sẽ chỉ đạo các Bộ, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Quy chế.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, thực hiện các Chỉ thị, Quy chế, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Ban Nội chính Trung ương đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với nhiều Ban, Bộ, ngành nhằm xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp công tác đối với các lĩnh vực liên quan, trên cơ sở đó để triển khai thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan Trung ương thứ tư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ký kết Quy chế phối hợp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa Quân ủy Trung ương với các Ban, Bộ, ngành Trung ương nói chung, Ban Nội chính Trung ương nói riêng; đồng thời là một dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, phát luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc các nội dung của Quy chế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất cùng Ban Nội chính Trung ương trao đổi, cung cấp thông tin; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế, kịp thời tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc để việc phối hợp công tác và thực hiện Quy chế ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Theo Nhandan.org.vn