Thứ tư,  14/04/2021
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

LSO-Ngày 23/12/2015, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 chương, 173 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 tạo khuôn khổ pháp lý với nhiều đổi mới về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội nghị cũng đã quán triệt Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị. Đề nghị các đại biểu tiếp tục triển khai, quán triệt, áp dụng thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các ngành, các cấp chủ động rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ dung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật để có biện pháp bố trí cán bộ đủ năng lực, làm tốt công tác này…

MINH THẢO