Chủ nhật,  11/04/2021

Tổng kết công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và cơ quan hữu quan.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban khẳng định, công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đạt những bước tiến đáng kể, nhất là về thu hút, quản lý và nâng cao hiệu quả các chương trình viện trợ. Năm 2015, có gần 500 tổ chức hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, giáo dục – đào tạo, chống biến đổi khí hậu. Thời gian tới, cùng việc xây dựng môi trường thuận lợi, chủ động hợp tác, cung cấp thông tin nhằm thu hút viện trợ tài chính, Ủy ban tiếp tục vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tăng cường hỗ trợ cả về kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ.

Theo Nhandan.org.vn