Chủ nhật,  11/04/2021

Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 23-12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ - KT) Trung ương đã họp cho ý kiến vào kế hoạch triển khai công tác TĐ - KT thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ - KT Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào chủ đề, nội dung, mục đích yêu cầu, tiêu chí và số lượng khen thưởng, công tác tổ chức thực hiện. Theo đó, Hội đồng TĐ – KT Trung ương triển khai công tác TĐ – KT nhằm thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Nội dung thi đua và công tác khen thưởng bảo đảm thiết thực, chính xác, phù hợp tình hình thực tiễn của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016.

Các đại biểu thống nhất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích dẫn đầu trong công tác bầu cử, trong đó tập trung chủ yếu ở cơ sở với các hình thức khen thưởng là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của bộ, ngành, UBND tỉnh. Ngân sách khen thưởng chi từ kinh phí dành cho bầu cử.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ, Ban TĐ – KT Trung ương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng TĐ – KT Trung ương xây dựng biện pháp chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể để triển khai phong trào thi đua, thực hiện tổng kết đánh giá và đề nghị khen thưởng. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin, truyền thông đưa tin thường xuyên, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử để biểu dương, tôn vinh kịp thời; đồng thời phát hiện những nơi làm chưa tốt để kịp thời uốn nắn. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua ngay trong thời gian triển khai công tác bầu cử ở địa phương và thực hiện khen thưởng về công tác bầu cử theo quy định. Nhấn mạnh các tiêu chí khen thưởng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ các tiêu chí theo hướng đối với các địa phương, bảo đảm thời gian kết thúc bầu cử sớm nhất, kết quả bầu cử tốt nhất, không xảy ra vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác thông tin tuyên truyền đến cử tri tốt nhất, trước, trong và sau bầu cử ít khiếu nại tố cáo nhất; các bộ, ban, ngành phải thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Theo Nhandan.org.vn