Thứ bảy,  10/04/2021
Họp chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2015:

Đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng

LSO-Chiều 24/12, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng để kiểm tra lại công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2015 vào ngày 29/12 tới đây. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đợt tuyển dụng này có 737 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 723. Đến nay, các bước chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015 đã hoàn thành theo tiến độ đề ra, các Ban trong Hội đồng tuyển dụng đã xong các nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Nội vụ, thành viên các Ban như: Ban Đề thi, Ban Giám sát, Ban Coi thi… báo cáo công tác chuẩn bị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các phương án mà các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đưa ra. Đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện dự tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cần đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và gửi giấy thông báo đến từng thí sinh.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đề nghị các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện. Thanh tra tỉnh (Ban Giám sát) tham gia công tác thanh tra, giám sát để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, minh bạch, công bằng.

Được biết, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2015 diễn ra trong 3 ngày. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năng 2015 là 89 chỉ tiêu, trong đó, có 40 chỉ tiêu của các sở, ban, ngành và 49 chỉ tiêu của các huyện, thành phố. 

TRÍ DŨNG