Thứ sáu,  16/04/2021
UBND tỉnh Lạng Sơn họp thường kỳ tháng 12:

Thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng

LSO-Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã được nghe và thảo luận các nội dung: dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục, trình độ khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 do Sở Nội vụ trình; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định, định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính lệ phí trước bạn nhà, xác định giá trị tài sản trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận tại phiên họp

Sau khi nghe nội dung các dự thảo và ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ cần kiểm tra, thống kê, phân loại cụ thể nhu cầu đào tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tới trình độ nguồn nhân lực ở phòng, ban cấp huyện. Bên cạnh đó, tập trung vào những ngành nghề trọng tâm để phát triển như kinh tế cửa khẩu như phiên dịch, công nghệ thông tin hay lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng; giáo dục; y tế. Đối với nội dung dự thảo liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng chí Phó Chủ tịch cho rằng việc ban hành quy định, định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước là cần thiết điều chỉnh, đồng thời yêu cầu cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các ngành để hoàn chỉnh dự thảo.

Đối với các nội dung khác được trình, phiên họp đã nhất trí thông qua. Đối với các nội dung khác do Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh trình, đồng chí Lý Vinh Quang yêu cầu các ngành gửi trực tiếp ý kiến để hoàn thiện các nội dung còn lại.

ĐÌNH QUYẾT