Thứ năm,  15/04/2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2015 và 4 năm thực hiện chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ chính trị

LSO-Ngày 25/12/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2015, nhìn lại 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt và nghiêm túc trong việc thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đươc các cấp ủy quan tâm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh.

Việc thực hiện chỉ thị đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết, đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị được tiến hành thường xuyên, kịp thời cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực. Đến nay, đã có hàng nghìn tác phẩm được các địa phương và Trung ương trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Năm 2015, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Việc làm theo Bác từng bước vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi, Đảng bộ. Tại hội nghị đã có 8 tham luận của các đoàn thể, địa phương, nói lên cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.    

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; quan tâm đến vấn đề nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động xây dựng quy chế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: Nông Đình Quang