Thứ sáu,  16/04/2021
Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

LSO-Chiều 28/12/2015, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ công bố

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã đọc các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/1/2016; ông Triệu Văn Lạng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; ông Hoàng Văn Tạo, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Phúc Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2016-2020, các đồng chí mới được bổ nhiệm cần tiếp tục kế thừa truyền thống các đồng chí lãnh đạo đi trước, đổi mới, tăng cường đoàn kết nội bộ để tổ chức triển khai công việc hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh bày tỏ quyết tâm trên cương vị mới sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MINH THẢO