Thứ hai,  06/12/2021

Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn: Sẵn sàng cho đại hội điểm

(LSO) – Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Hiện thành phố đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đại hội như: trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, giấy mời, đặc biệt là các văn kiện đại hội. Dự kiến đến ngày 20/3 sẽ tổng duyệt chương trình đại hội, ngày 25/3 sẽ diễn ra phiên nội bộ, ngày 26/3/2019 diễn ra phiên chính thức tại hội trường Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn.

Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội

Để làm tốt công tác chuẩn bị, ngay từ tháng 7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các phường, xã, tiến tới đại hội MTTQ cấp thành phố. Quá trình triển khai thực hiện, MTTQ thành phố báo cáo với cấp ủy cùng cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở tổ chức đại hội đúng theo chủ trương, chỉ đạo của cấp trên. Nhờ đó, chỉ trong vòng 1 tháng, từ ngày 28/11 đến ngày 28/12/2018, đại hội 8/8 xã, phường đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch chung của tỉnh 3 tháng (kế hoạch chung là hoàn thành trong tháng 3/2019).

Song song với chỉ đạo đại hội cơ sở, sau khi được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, trong tháng 9/2018, Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, cùng các tiểu ban, tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo công tác chuẩn bị được toàn diện, hiệu quả và đúng tiến độ.

Hiện đề án nhân sự Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ mới đã được phê duyệt, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của Ban Trường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Công tác tuyên truyền tập trung vào phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội trong toàn thành phố. Tiểu ban lễ tân, khánh tiết đã chuẩn bị đầy đủ băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Dự kiến từ ngày 20/3/2019, các băng rôn, khẩu hiệu sẽ được treo đồng loạt ở trụ sở UBND các xã, phường và nhiều tuyến phố.

Một hoạt động không kém phần quan trọng, đó là Ủy ban MTTQ thành phố đã và đang tích cực vận động cơ sở xây dựng các công trình chào mừng đại hội MTTQ các cấp và đại hội MTTQ thành phố Lạng Sơn. Các công trình xây dựng phù hợp với khả năng thực hiện ở địa bàn dân cư như: xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đường giao thông, nhà văn hóa, trường học… Trong đó, công trình chào mừng đại hội MTTQ thành phố sẽ là nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo ở xã Quảng Lạc, dự kiến sẽ khởi công ngày 18/3/2019.

Với sự chủ động, tích cực ngay từ đầu, tin rằng đại hội điểm MTTQ của tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

HOÀNG HUẤN