Thứ năm,  15/04/2021
Thanh tra tỉnh

Triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO-Ngày 29/12/2015, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các huyện, thành phố, các sở, ban ngành đều hoàn thành chỉ tiêu mỗi đơn vị thực hiện tối thiểu 5 cuộc thanh tra kinh tế – xã hội và phòng chống tham nhũng. Các cuộc thanh tra đột xuất đều được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các tổ chức thanh tra tham mưu thực hiện nghiêm túc, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (91,1/85%). Các vụ việc sai phạm, vi phạm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng đều được xử lý nghiêm túc…

Lãnh đạo tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Năm 2016, toàn ngành phấn đấu triển khai thực hiện 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng và thanh tra đột xuất được giao đảm bảo thời hạn, chất lượng và hiệu quả. Phấn đấu tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra đạt từ 75% trở lên (chỉ tiêu Chính phủ đề ra là 70%); duy trì mỗi huyện, thành phố, sở, ngành tổ chức thanh tra kinh tế – xã hội, phòng chống tham nhũng từ 5 cuộc trở lên; tập trung tham mưu, giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; triển kai và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng đã được phê duyệt…

Nhân dịp này, 8 tập thể, 23 cá nhân được Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen.

ĐỨC ANH