Thứ bảy,  10/04/2021

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

LSO-Trong 2 ngày 28-29/12/2015 Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, về phía điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tình hình kinh tế – xã hội trong năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 8 năm qua. Công nghiệp chế biến tiếp tục tăng trưởng cao; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua và tổng cầu tiếp tục cải thiện; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1% so với năm 2014. Thu ngân sách nhà nước đạt khá cao, lũy kế đến ngày 15/12/2015, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 884,755 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán, ước thực hiện năm 2015 sẽ vượt dự toán.Lĩnh vực lao động, việc làm; y tế, văn hóa; an sinh xã hội được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực…

Đối với Lạng Sơn, năm 2015, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,67%. Tổng thu ngân sách đạt 6.875 tỷ đồng, đạt 137,6% dự toán, tăng 26,8%. Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh… Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, tiếp tục được cải thiện. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ, một số địa phương đã có những ý kiến phát biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 cũng như những đề xuất, kiến nghị liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu và giao ngành chức năng tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện. Năm 2016, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới, các bộ, ngành địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc phục hạn chế, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Một số giải pháp cần thực hiện đó là kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế… Phát triển văn hóa, xã hội, an sinh xã hội cần triển khai một cách đồng bộ, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu Quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. 

ĐÌNH QUYẾT