Chủ nhật,  18/04/2021

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO- Chiều 30/12/2015, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành (mở rộng) khóa XIII về tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đoàn kết thống, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chủ động thực hiện nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy đã kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. Công tác phát triển đảng viên mới đạt 126,67% kế hoạch đề ra. Chỉ đạo cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đảm bảo theo kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2010. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ  tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm phát triển đảng viên mới đảm bảo về tiêu chuẩn và chất lượng; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước…

Hội nghị cũng nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của BCH; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2015. Đồng thời, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH Đảng bộ khóa XIII về nhiệm vụ năm 2016.

Tin, ảnh: TRUNG XUÂN