Thứ sáu,  23/04/2021

Tổng kết công tác dân vận năm 2015

LSO- Ngày 31/12/2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Năm 2015, các cấp, các ngành tích cực triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị. Ban dân vận các cấp chủ động phối hợp với các cấp, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tập trung nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước. 

Cụ thể, các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang đã triển khai bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 5.112 cán bộ; phối hợp với chính quyền, nhân dân các xã biên giới tuần tra bảo vệ biên giới được 156 cuộc. Giáo dục quốc phòng – an ninh cho 100% học sinh, sinh viên; các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống được thực hiện tốt.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2016, ngành dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác dân vận. Tập trung triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và không ngừng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành dân vận cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng lưu ý, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ và đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; tập trung xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán của hệ thống dân vận trong các tôn giáo, dân tộc.

Tại hội nghị đại diện Ban Dân vận các huyện, thành phố ký giao ước thi đua với Ban Dân vận tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Hoàng Tùng