Chủ nhật,  01/08/2021

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội (6-1-1946 - 6-1-2016) và tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội Việt Nam. Trải qua 70 năm phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến các dự án luật, đóng góp quan trọng vào kết quả Quốc hội khóa XIII trong hoạt động lập hiến, lập pháp; tham gia nhiều hội nghị, hội thảo về công tác xây dựng luật và thẩm tra các dự án luật.

Dịp này, 17 cá nhân công tác ở Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh qua các thời kỳ được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.

* Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định vừa tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội. Trong 13 khóa Quốc hội, tỉnh Bình Định (gồm cả giai đoạn nhập tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi thành tỉnh Nghĩa Bình) có 127 vị đại biểu Quốc hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã tham gia 10 kỳ họp với hơn 400 lần phát biểu ý kiến; tổ chức 414 cuộc tiếp xúc cử tri, gần 70 cuộc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý góp ý vào các dự án luật, luật; tiến hành 47 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề với các nội dung, lĩnh vực khá toàn diện; đồng thời, phối hợp và tham gia 21 đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, tại địa phương…

Theo Nhandan