Chủ nhật,  01/08/2021

Văn phòng Trung ương Đảng nỗ lực để Đại hội Đảng thành công tốt đẹp

Sáng 4/1, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ năm 2015, các đơn vị, cấp ủy Đảng và đoàn thể của Văn phòng Trung ương Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bảo đảm sự ổn định, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Nổi bật là đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2015, chương trình công tác hàng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ tốt hoạt động của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Văn phòng Trung ương đã tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kịp thời nắm, phản ánh tình hình đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác hậu cần phục vụ Trung ương và các ban đảng ở Trung ương cũng như nội bộ cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2015.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế yếu kém, bàn biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao và tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh hơn.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh năm 2016 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để phát huy thắng lợi, vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau Đại hội XII, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các cơ quan tham mưu, đề xuất giúp Ban Chấp hành Trung ương xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời tiếp tục làm tốt các công tác tham mưu, phục vụ các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2016.

Văn phòng Trung ương cần có biện pháp công tác phù hợp, nắm chắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của các cấp, các ngành, để phản ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời; làm tốt việc xây dựng, thẩm định các đề án, báo cáo và biên tập văn bản của Trung ương mà Văn phòng Trung ương được giao chủ trì; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, thư từ, tiếp dân và công nghệ thông tin…

Văn phòng bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng, các ban đảng với tinh thần chủ động, tích cực, với chất lượng cao; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, có ý thức, trách nhiệm cao trước công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Trung ương thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan, các tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu giúp việc đắc lực của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.

Theo vietnamplus.vn