Thứ ba,  30/11/2021

Thực hiện chuyên đề năm 2018 ở Chi Lăng: Chuyển biến tích cực

(LSO) – Năm 2018, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn huyện Chi Lăng đồng tình, ủng hộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn huyện.

Ông Lô Minh Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để quán triệt triển khai đến các chi, đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào những nội dung như: tổ chức học tập quán triệt; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; tăng cường kiểm tra giám sát…

Huyện ủy Chi Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền chuyên đề năm 2018 đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường kỳ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác xây dựng kế hoạch học tập và làm theo, cụ thể như: nêu rõ mục tiêu phấn đấu của bản thân trong năm 2018; xác định những công việc cụ thể, có giải pháp và lộ trình thực hiện…

Cán bộ bộ phận một cửa xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện có hiệu quả. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chuyên đề, không để xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, thiếu tính định hướng. Kết quả, trong năm 2018, toàn huyện thực hiện được 78 tin, bài tuyên truyền về việc học và làm theo gương Bác, về các cá nhân, điển hình; treo 20 pa nô, khẩu hiệu về nội dung này. Qua tuyên truyền, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn về việc học tập và làm theo gương Bác; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình, cách làm sáng tạo để lan tỏa sâu rộng phong trào trong quần chúng.

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, thời gian qua, Huyện ủy Chi Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Ông Hoàng Văn Éng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chi Lăng cho biết: Để việc thực hiện chuyên đề 2018 có hiệu quả, chúng tôi quán triệt và theo dõi cách thực hiện của các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Với cán bộ, đảng viên, việc học tập thể hiện qua cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân… mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của người dân sẽ là yếu tố đánh giá cán bộ, đảng viên đó. Một số chi bộ trực thuộc đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác trong sinh hoạt định kỳ, thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tạo chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được huyện quan tâm. Huyện ủy chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo Bác với sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra trong tự phê bình và phê bình dịp cuối năm. Đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm những sai phạm của từng cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 1 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi thành kỷ luật 14 đồng chí với các nội dung vi phạm: đánh bạc; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai; buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng… Những việc làm này được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện.

Tháng 10/2018, Huyện ủy Chi Lăng phát động cuộc thi viết về “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chi Lăng” với đối tượng tham dự là cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Từ đó đến nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 bài dự thi, dự kiến trong tháng 3/2019 sẽ lựa chọn xong những tác phẩm chất lượng gửi lên cấp trên. Theo đánh giá, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quý 1/2019, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn đã tuyên truyền được hơn 200 buổi cho khoảng hơn 11.000 lượt người nghe về các vấn đề thời sự trên địa bàn huyện, mục đích ý nghĩa của việc ra quân đầu xuân, biểu dương những mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Việc nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo kết quả phân loại năm 2018, toàn huyện có 52/55 chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ huyện được cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2018 và chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn số 42-HD/HU ngày 20/12/2018 của Huyện ủy Chi Lăng.

THANH MAI