Chủ nhật,  01/08/2021

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

LSO-Ngày 4/1/2016, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn khóa XIII đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2016). 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, ĐBQH khóa 8,9 ứng cử tại đơn vị tỉnh Lạng Sơn; Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XII của tỉnh; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; ĐBQH của tỉnh qua các nhiệm kỳ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành…

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Theo đó, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ĐBQH đến nay đã trải qua 13 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình phát triển của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn gắn liền với quá trình phát triển của Quốc hội và phát triển của tỉnh nhà. Trong những thành tựu chung của Quốc hội nước ta luôn có phần đóng góp tích cực của ĐBQH các khóa tỉnh Lạng Sơn trong 70 năm qua. Cho dù trong hoàn cảnh lịch sử nào, trong kháng chiến hay thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, ĐBQH tỉnh là những người tiêu biểu trên các lĩnh vực được cử tri lựa chọn, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhấn mạnh: những đóng góp tích cực, chất lượng của Đoàn ĐBQH các khóa và mỗi ĐBQH tỉnh đã góp phần cùng Quốc hội quyết định những quyết sách quan trọng của đất nước. Quốc hội ngoài thực hiện tốt quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước còn thực hiện tốt công tác đối ngoại, thể hiện sự lớn mạnh của đất nước cũng như thể hiện bước tiến mới trong việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện, quốc hội các nước. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều thử thách, vì vậy, trọng trách của ĐBQH, Quốc hội trong thời gian tới vô cùng khó khăn, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn nói riêng, ĐBQH cả nước nói chung, Quốc hội tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, 7 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội.

MINH THẢO