Thứ bảy,  10/04/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra

LSO-Ngày 5/1/2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2015, ngành Thanh tra đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm về lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, phát hiện vi phạm 97.423 tỷ đồng, 16.457 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.029 tỷ đồng và 6.714 ha đất (đã thu hồi 16.223 tỷ đồng, 316 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 73.394 tỷ đồng, 9.743 ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.683 tập thể; ban hành 161.633 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 11.460 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67 vụ, 74 đối tượng.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, năm 2015, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã triển khai 207 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 26% so với năm 2014). Phát hiện vi phạm với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, quyết định thu hồi trên 3,3 tỷ đồng (đã thu hồi được hơn 2,6 tỷ đồng); kiến nghị thu hồi 198,2 ha đất. Qua thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực trên 6,4 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Năm 2016, ngành thanh tra cần chủ động và làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; cần bám sát kế hoạch thanh tra được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo. Đổi mới phương pháp chỉ đạo, phương thức hoạt động thanh tra, phấn đấu để rút ngắn thời gian thanh tra; tăng cường thanh tra đột xuất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ nói riêng và toàn ngành nói chung cần có giải pháp đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng trong toàn ngành.

Hoàng Tùng