Thứ sáu,  16/04/2021
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Triển khai kế hoạch 2016

LSO-Sáng ngày 5/1/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự ở điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2015, ngành nông nghiệp tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực; sản xuất tiếp tục phát triển theo hướng chủ đạo là nâng cao chất lượng, đồng thời vẫn tăng số lượng theo nhu cầu thị trường; tăng trưởng GDP toàn ngành đạt trên 2,4%, giá trị sản xuất tăng 2,6%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30 tỷ USD; hiện nay cả nước có 1.478 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 16,5% số xã trên xả nước, tăng 693 xã so với năm 2014. Đối với Lạng Sơn, tổng giá trị sản phẩm nông ngư nghiệp năm 2015 theo giá trị thực tế ước đạt hơn 5.580 tỷ đồng, tăng gần 3,8% so với năm 2014;  hiện nay có 13 xã chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung ý kiến làm rõ thêm kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế và xây dựng giải pháp đồng bộ, toàn diện để khắc phục. Nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 với mục tiêu tổng quát: “ Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng”.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị thời gian tới, toàn ngành tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý; quan tâm huy động nguồn lực, tạo điều kiện và hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và khuyến khích các doanh nghiệp về nông thôn; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất đa dạng, sản xuất theo quy mô lớn, hàng hóa lớn; cần tập trung nguồn lực có hiệu quả để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả trong phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu. 

VŨ NHƯ PHONG