Thứ sáu,  16/04/2021

Tăng cường phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TAND tối cao

Ngày 7-1, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TAND tối cao. Dự buổi lễ, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong Quy chế nêu rõ: Thanh tra Chính phủ và TAND tối cao sẽ phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính; phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản trao đổi nghiệp vụ; trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TAND tối cao sẽ tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Hai bên cần thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai Quy chế đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Nhandan