Thứ năm,  15/04/2021

Bảo đảm lưu thông, sử dụng xăng E5 đúng lộ trình

Sáng 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có cuộc họp với các cơ quan, doanh nghiệp (DN) đầu mối, các địa phương liên quan nhằm rà soát nhiệm vụ, kết quả triển khai sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tổng hợp từ các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, tổng lượng xăng E5 bán ra từ tháng 11-2014 đến 10-2015 là 229.617 m3, chiếm khoảng 8,7% so với tổng lượng xăng khoáng RON92. Tổng số cửa hàng bán lẻ xăng E5 thuộc hệ thống các DN này là 740/3.599 cửa hàng, chiếm 20,56%. Trong năm 2015, tám địa phương đã triển khai thí điểm sử dụng xăng E5 và tiêu thụ 278.504 m3 xăng, bằng khoảng 15,72% so với tổng lượng xăng khoáng RON92. Các địa phương có tỷ lệ tiêu thụ E5 cao so với RON92 là: Quảng Ngãi (100%), TP Đà Nẵng (100%), Quảng Nam (85,7%)…

Đánh giá việc tuyên truyền về sản xuất, tiêu thụ xăng sinh học đã đạt những kết quả tích cực trong thời gian triển khai thí điểm, đặc biệt là sau một thời gian khá dài sử dụng, loại xăng sinh học tại Việt Nam chưa xảy ra sự việc liên quan đến an toàn, chất lượng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm chủ trương tăng cường lưu thông, sử dụng xăng E5 theo đúng lộ trình Chính phủ đặt ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới việc khuyến khích, thuyết phục và kêu gọi ý thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng nguồn nhiên liệu có nhiều ưu điểm này. Cụ thể, sẽ quyết liệt phấn đấu để đến tháng 6-2016, 100% các cây xăng tại tám địa phương đi đầu là: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu đều bán xăng E5; còn các tỉnh khác phấn đấu 50% số cây xăng bán xăng E5.

Phó Thủ tướng chỉ rõ những bất cập cần khắc phục, đó là công tác tuyên truyền đến người tiêu dùng còn chưa mạnh mẽ, trong khi nhà sản xuất thì chưa mấy mặn mà vì đang chịu lỗ do chi phí sản xuất cao. Phó Thủ tướng chỉ đạo các DN đầu mối phải đưa ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phân phối xăng E5 tới các đại lý, cửa hàng. Bên cạnh đó, Bộ Công thương cần làm việc với các DN để xây dựng công thức giá cơ sở, tháo gỡ khó khăn về giá, về chi phí sản xuất, bảo đảm lợi ích các bên nhưng cũng có sự ràng buộc để bảo đảm nguồn cung, tránh thiếu hụt xăng E5 trên thị trường. Các bộ: Công thương, Tài chính xem xét các cơ chế phù hợp để tạo sự hấp dẫn về giá, khuyến khích sử dụng xăng sinh học, bảo đảm nguồn nguyên liệu.

Theo Nhandan