Chủ nhật,  11/04/2021
Bộ Tư pháp:

Trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016

LSO-Ngày 8/1/2016, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Năm 2015 nói riêng, nhiệm kỳ 2011 – 2015 nói chung, các mặt công tác Tư pháp được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Toàn ngành đã phối kết hợp tốt hơn, chủ động hơn với các bộ, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết quả công tác đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương về phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng – an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Năm 2016, ngành tư pháp sẽ thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoát hoạt động bổ trợ tư pháp…; Trong cả nhiệm kỳ 2016-2020, toàn ngành phấn đấu thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị ngành tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Hiến pháp năm 2013; Tham mưu thực hiện tốt bước chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tạo chuyển biến cơ bản, bền vững, thực chất công tác thi hành án dân sự…

MINH THẢO